% WYPRZEDAŻ - JESZCZE WIĘCEJ MODELI W NIŻSZYCH CENACH %
Darmowa dostawa od 99 PLN
0 Koszyk
Ostatnio dodane
Suma: 0 PLN
Do darmowej dostawy brakuje: 99 PLN

Regulamin wymiany towaru zakupionego w salonach stacjonarnych Unisono

REGULAMIN WYMIANY TOWARU W SALONACH STACJONARNYCH UNISONO

 

I. Postanowienia ogólne

1.       Niniejszy Regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady dokonywania wymiany Towaru zakupionego w  Salonach stacjonarnych UNISONO.

2.       Regulamin nie dotyczy sklepu internetowego UNISONO, pod adresem www.unisono.eu.

3.       Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

a.       Salon stacjonarny UNISONO - każdy ze stacjonarnych salonów sprzedaży, Regularnych i Outletów, działających pod marką UNISONO znajdujących się na terenie Polski;

b.      Salon Regularny UNISONO – stacjonarny salon sprzedaży posiadający w ofercie kolekcje marki UNISONO;

c.       Outlet UNISONO – stacjonarny salon sprzedaży posiadający w ofercie wyłącznie kolekcje wyprzedażowe marki UNISONO, zlokalizowany w outletowym centrum handlowym;

d.      Towar – wszelkie produkty zakupione w Salonach stacjonarnych UNISONO znajdujących się na terytorium Polski.

4.       Każdemu Klientowi umożliwia się dokonanie bez podania przyczyny wymiany Towaru zakupionego w Salonie stacjonarnym UNISONO w terminie do 14 dni, licząc od dnia następnego po dniu dokonania zakupu, tzn. daty widocznej na paragonie fiskalnym / fakturze VAT jako daty sprzedaży, na zasadach wskazanych w Regulaminie. Po upływie ww. terminu nie ma możliwości wymiany Towaru, z wyjątkiem realizacji uprawnień wynikających z tytułu niezgodności Towaru z umową.

 

II. Zasady wymiany na podstawie Regulaminu (tj. bez podania przyczyny)

1.       Wymianie podlega Towar, który:

a.       nie nosi śladów użytkowania,

b.      nie został uszkodzony,

c.       posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył Towar oraz które nie noszą śladów usuwania czy ponownego przymocowania,

d.      znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu,

e.      został zakupiony w Salonie stacjonarnym UNISONO.

2.       Wymianie nie podlega Towar, który:

a.       pochodzi z wymiany,

b.      pochodzi z promocji, jeśli tak stanowi jej regulamin,

c.       w momencie sprzedaży posiadał obniżoną cenę ze względu na niepełną wartość wynikającą z wady, uszkodzenia, itp.

3.       Klient może dokonać wymiany na:

a.       Towar w tej samej lub wyższej cenie albo

b.      Kartę Podarunkową beznominałową. (Karta Podarunkowa beznominałowa może być wykorzystana w ciągu 12 miesięcy od momentu jej wydania Klientowi. Po tym okresie traci ważność, a Klient możliwość dokonania nią dalszych płatności. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania Karty Podarunkowej beznominałowej określone są w Regulaminie Kart Podarunkowych VENEZIA i UNISONO).

4.       W przypadku wymiany na Towar w wyższej cenie, warunkiem wymiany jest dopłata różnicy pomiędzy ceną Towaru, na który ma nastąpić wymiana a ceną Towaru wymienianego.

5.       Wymiany Towaru Klient może dokonać w dowolnym Salonie stacjonarnym UNISONO niezależnie od miejsca faktycznego zakupu Towaru, z zastrzeżeniem, iż Towar zakupiony w  Salonie Regularnym UNISONO może być wymieniony tylko i wyłącznie w Salonie Regularnym UNISONO na terenie całego kraju, zaś Towar zakupiony w Outlecie UNISONO może być wymieniony tylko i wyłącznie w Outlecie UNISONO na terenie całego kraju.

6.       Wymiana Towaru będzie dokonana tylko za okazaniem oryginalnego paragonu fiskalnego lub oryginału/kopii faktury VAT.

7.       Z chwilą przekazania Towaru do wymiany Klient:

a.       zwraca Sprzedawcy oryginał paragonu, o którym mowa w pkt. 6. Jeżeli na paragonie znajdowały się również inne Towary, Klient otrzymuje kopię paragonu (oryginał paragonu pozostaje u Sprzedawcy) albo

b.      okazuje Sprzedawcy oryginał/kopię faktury VAT i otrzymuje fakturę korygującą.

III. Postanowienia końcowe

1.       Powyższe zasady nie naruszają praw konsumenckich wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

2.       Wszelkie skargi bądź zastrzeżenia w zakresie stosowania Regulaminu należy kierować na piśmie, w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego skargę na adres ARTIMOD S.A., ul. Rosiczki 5, 04-988 Warszawa.

3.       Regulamin dostępny jest w siedzibie ARTIMOD S.A., ul. Rosiczki 5, 04-988 Warszawa, w każdym Salonie stacjonarnym UNISONO, jak również na stronie internetowej www.unisono.eu w zakładce REGULAMIN WYMIANY TOWARU W SALONACH.

4.      

 R      Regulamin obowiązuje od dnia 21 lutego 2023 r. do odwołania.

 

KATEGORIE
NOWOŚCI
WYPRZEDAŻ
KOLEKCJA LATO 2024
OUTLET
STYLIZACJE