Darmowa dostawa od 99 PLN
0 Koszyk
Ostatnio dodane
Suma: 0 PLN
Do darmowej dostawy brakuje: 99 PLN

Regulamin wymiany towaru zakupionego w salonach stacjonarnych Unisono


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady dokonywania wymiany Towaru zakupionego w Salonach stacjonarnych UNISONO.

2. Regulamin nie dotyczy sklepu internetowego UNISONO.

3. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

a)  Salon stacjonarny UNISONO - każdy ze stacjonarnych salonów sprzedaży, Regularnych i Outletów, działających pod marką UNISONO znajdujących się na terenie Polski;

b) Salon Regularny UNISONO – stacjonarny salon sprzedaży posiadający w ofercie kolekcje marki UNISONO;

c) Outlet UNISONO – stacjonarny salon sprzedaży posiadający w ofercie wyłącznie kolekcje wyprzedażowe marki UNISONO, zlokalizowany w outletowym centrum handlowym;

d) Towar – wszelkie produkty zakupione w Salonach stacjonarnych UNISONO znajdujących się na terytorium Polski.

4. Każdemu Klientowi umożliwia się dokonanie bez podania przyczyny wymiany Towaru zakupionego w Salonie stacjonarnym UNISONO w terminie do 14 dni, licząc od dnia następnego po dniu dokonania zakupu, tzn. daty widocznej na paragonie fiskalnym / fakturze VAT jako daty sprzedaży, na zasadach wskazanych w Regulaminie.

5. Po upływie w/w terminu nie ma możliwości wymiany Towaru, z wyjątkiem realizacji uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

II. ZASADY WYMIANY NA PODSTAWIE REGULAMINU (tj. bez podania przyczyny)

1. Wymianie podlega Towar, który:

a) nie nosi śladów użytkowania,

b) nie został uszkodzony,

c) posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył Towar oraz które nie noszą śladów usuwania czy ponownego przymocowania,

d) znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu,

e) został zakupiony w Salonie stacjonarnym UNISONO.

2. Wymianie nie podlega Towar, który:

a) pochodzi z wymiany,

b) pochodzi z promocji, jeśli tak stanowi jej regulamin,

c) w momencie sprzedaży posiadał obniżoną cenę ze względu na niepełną wartość wynikającą z wady, uszkodzenia, itp.

3. Klient może dokonać wymiany na:
a) Towar w tej samej lub wyższej cenie
b) Kartę Podarunkową beznominałową
4. W przypadku wymiany na Towar w wyższej cenie, warunkiem wymiany jest dopłata różnicy pomiędzy cenąTowaru, na który ma nastąpić wymiana, a ceną Towaru wymienianego.

5. Wymiany Towaru Klient może dokonać w dowolnym Salonie stacjonarnym UNISONO niezależnie od miejsca faktycznego zakupu Towaru, z zastrzeżeniem, iż Towar zakupiony w Salonie Regularnym UNISONO może być wymieniony tylko i wyłącznie w Salonie Regularnym UNISONO na terenie całego kraju, zaś Towar zakupiony w Outlecie UNISONO może być wymieniony tylko i wyłącznie w Outlecie UNISONO na terenie całego kraju.

6. Wymiana Towaru będzie dokonana tylko za okazaniem oryginalnego paragonu fiskalnego lub oryginału/kopii faktury VAT, a w przypadku płatności kartą płatniczą również za okazaniem wydruku potwierdzenia z terminala płatniczego.

7. Z chwilą przekazania Towaru do wymiany Klient:

a) zwraca Sprzedawcy oryginał paragonu, o którym mowa w pkt. 7. Jeżeli na paragonie znajdowały się również inne Towary Klient otrzymuje kopię paragonu (oryginał paragonu pozostaje u Sprzedawcy)

b) okazuje Sprzedawcy oryginał/kopię faktury VAT i otrzymuje fakturę korygującą.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Powyższe zasady nie naruszają praw konsumenckich wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

2. Wszelkie skargi bądź zastrzeżenia w zakresie stosowania Regulaminu należy kierować na piśmie w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego skargę na adres ARTIMOD S. A., ul. Rosiczki 5, 04-988 Warszawa.

3. Regulamin dostępny jest w siedzibie ARTIMOD S. A., ul. Rosiczki 5, 04-988 Warszawa, w każdym Salonie stacjonarnym UNISONO, jak również na stronie internetowej www.unisono.eu

4. Regulamin obowiązuje od dnia 2 stycznia 2023 r. do odwołania.