WEEKENDOWE HITY CENOWE -20% NA PRODUKTY Z ZAKŁADKI
Darmowa dostawa od 99 PLN
0 Koszyk
Ostatnio dodane
Suma: 0 PLN
Do darmowej dostawy brakuje: 99 PLN

Zwroty

ARTIMOD SPÓŁKA AKCYJNA

Sklep internetowy UNISONO
ul. Wał Miedzeszyński 41C
04-987 Warszawa
tel. 915 915 555
e-mail: sklep@unisono.eu

Pon - Pt: 09:00 - 17:00[BANER-WZ]
[WIDGET-WZ]
Przygotuj formularz zwrotu
(Kliknij tutaj)
- Wydrukuj i wypełnij formularz zwrotu
lub napisz go odręcznie

Skompletuj przesyłkę:
- Przygotowany formularz zwrotu
- Dowód zakupu
- Zwracany towar
- Prosimy starannie zabezpieczyć zawartości przesyłki
Wyślij przesyłkę na adres:
Sklep internetowy UNISONO
ul. Wał Miedzeszyński 41C
04-987 Warszawa
(koszt zwrotu ponosi Klient)
Oczekuj na przyjęcie przesyłki w Sklepie Internetowym Unisono
- O przyjęciu zwrotu poinformujemy Cię wiadomością mailową
- W ciągu 21 dni otrzymasz zwrot należności w ten sam sposób w jaki dokonano płatności
(w przypadku płatności za pobraniem i przelewu zwykłego należność zwracana jest na konto bankowe wskazane w formularzu zwrotu).

UPRZEJMIE INFORMUJEMY

- nie ma możliwości zwrotu produktów zakupionych online do salonów stacjonarnych oraz w siedzibie sklepu internetowego;

- nie odbieramy przesyłek z paczkomatów oraz urzędów pocztowych;
Niestety nie mamy możliwości odbioru takich przesyłek i zostaną one do Państwa zwrócone;

-
nie przyjmujemy paczek zwrotnych za pobraniem. Oznacza to, że w przypadku, gdy otrzymamy przesyłkę, za którą będziemy musieli zapłacić przy odbiorze paczki – nie zostanie ona przez nas podjęta i wróci do Państwa jako zwrot;


ZWROTY TOWARÓW NIEZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 21 dni od daty objęcia w posiadanie (tj. odebrania przez niego lub osobę trzecią przez niego upoważnioną) Towaru, będącego przedmiotem Transakcji, stosowne jednoznaczne oświadczenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu formularza oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji („o zwrocie Towaru”) - plik do pobrania poniżej. Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres:

ARTIMOD S. A.
Sklep Internetowy UNISONO
ul. Wał Miedzeszyński 41C
04-987 Warszawa
(z dopiskiem: „ZWROT”)

 

2. Uprawnienia opisane w ust.1, nie dotyczą Klientów, którzy dokonali Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

3.Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym. Oznacza to, że Towar nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, ani noszony. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, które będzie wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 

4. Odpowiedzialność Klienta może wynikać w szczególności z:

 

a) braku możliwości wprowadzenia Towaru do sprzedaży jako pełnowartościowego,

 

b) poniesienia kosztów ponownego umieszczenia na Towarze metek i elementów zabezpieczających,

 

c) poniesienia kosztów przywrócenia Towaru do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty stwierdzenia i usunięcia wad, w zakresie, w jakim wynikają one z korzystania przez Klienta z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Biorąc pod uwagę powyższe, Spółka zaleca, aby zwroty dotyczyły wyłącznie Towarów kompletnych, nieuszkodzonych i nieużywanych, posiadających wszystkie metki i elementy zabezpieczające, które umieszczone były na Towarze w chwili jego objęcia w posiadanie przez Klienta lub upoważnioną przez niego osobę trzecią.

5. Wykonując prawo odstąpienia, Klient powinien wykazać fakt zawarcia Transakcji (najlepiej poprzez przesłanie oryginału faktury VAT). Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji, na adres Spółki wskazany w ust. 1 powyżej. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji, bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Spółce, obciążają Klienta.

7. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji, następuje w terminie 14 dni od daty złożenia Spółce przez Klienta, oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Spółce dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

 

Plik do pobrania:

WYMIANA

1. Wymiany na inny model, kolor lub rozmiar nie są realizowane. Możliwe jest wyłącznie zwrócenie produktów zgodnie z procedurą zwrotów oraz złożenie nowego, niezależnego zamówienia.

KATEGORIE