WEEKENDOWE HITY CENOWE -20% NA PRODUKTY Z ZAKŁADKI
Darmowa dostawa od 99 PLN
0 Koszyk
Ostatnio dodane
Suma: 0 PLN
Do darmowej dostawy brakuje: 99 PLN

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Newsletter

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

1.    Administrator Danych
My, VENEZIA Oganowska Nachiło sp. j., ul. Rosiczki 5, 04-988 Warszawa jesteśmy Administratorem Pani / Pana danych osobowych Szczegółowe dane Administratora znajdują się w stopce niniejszej klauzuli.

2.    Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji Pana/ Pani praw w tym zakresie, przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: iod@venezia.pl

3.    Cele i podstawy przetwarzania

Cel przetwarzania danych
Podstawa prawna przetwarzania danych


Marketing bezpośredni (wysłanie informacji handlowych)
 
art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
(prawnie uzasadniony interes-wysyłanie informacji handlowych)4.    Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą firmy współpracujące z Administratorem (w szczególności firmy świadczące usługi IT, firmy odpowiedzialne za wysyłkę newslettera, firmy doradcze), a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

5.    Okres przechowywania danych
Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6.    Prawa osoby, której dotyczą dane:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a)    prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
b)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego
c)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.
KATEGORIE