Darmowa dostawa od 99 PLN
0 Koszyk
Ostatnio dodane
Suma: 0 PLN
Do darmowej dostawy brakuje: 99 PLN

Reklamacje

VENEZIA
Oganowska Nachiło spółka jawna

Dział Reklamacji UNISONO
ul. Wał Miedzeszyński 209
04-987 Warszawa
tel. 915 915 555
e-mail: reklamacje@venezia.pl

Pon - Pt: 09:00 - 17:00


Wypełnij formularz reklamacji Online (kliknij tutaj)
- Odbierz otrzymaną wiadomość e-mail.
- Potwierdź zgłoszenie oraz wydrukuj wygenerowany formularz reklamacyjny.
Skompletuj przesyłkę:
- Wydrukowany formularz reklamacyjny
- Dowód zakupu
- Reklamowany towar
Wyślij przesyłkę na adres:
Dział Reklamacji Venezia
ul. Wał Miedzeszyński 209
04-987 Warszawa
Oczekuj na przyjęcie przesyłki
w Dziale Reklamacji Venezia

- Reklamację rozpatrzymy
w ciągu 14 dni od daty
otrzymania kompletnej przesyłki.

Status oraz numer reklamacji nadany po otrzymaniu kompletnej przesyłki możesz sprawdzić klikając w przycisk (kliknij tutaj). Numer referencyjny znajdziesz w wiadomości e-mail. O sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformujemy zgodnie z formą powiadomienia zaznaczoną w formularzu reklamacji Online. Reklamowany towar powinien zostać dostarczony Spółce w stanie kompletnym i czystym.

Zachęcamy do korzystania z formularza reklamacji online, celem przyspieszenia i usprawnienia procesu reklamacyjnego.

REKLAMACJE

1. Spółka ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji. Przepisy kodeksu cywilnego określające zobowiązania Spółki i uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi przytoczone zostały w wyciągu z przepisów kodeksu cywilnego stanowiącym załącznik nr3 do niniejszego regulaminu.

2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może, ale nie musi, nastąpić poprzez:

a) przesłanie Spółce, pocztą na adres wskazany poniżej, wypełnionego elektronicznie formularza Reklamacji Online. Formularz jest dostępny pod adresem kliknij tutaj
b) przesłanie Spółce wypełnionego czytelnie formularza reklamacyjnego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) pocztą na adres:

VENEZIA Oganowska Nachiło spółka jawna
Dział Reklamacji
ul. Wał Miedzeszyński 209
04-987 Warszawa
(z dopiskiem: „REKLAMACJA”).

Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru (żądania przysługujące z tytułu rękojmi wymienione zostały w ww. formularzach).

3. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Spółkę niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Spółka sugeruje Klientowi raczej skorzystanie z prawa zwrotu, o którym mowa w części X, niż drogi reklamacyjnej.

4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT).

5. Celem usprawnienia procedury reklamacyjnej Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt Spółki (z uwzględnieniem dalszych zapisów niniejszego ustępu) na adres określony w ust. 2 powyżej. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie Spółki kosztami dostarczenia Towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja Klienta jest uzasadniona. W sytuacji gdy reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie Klient.
Spółka rekomenduje Klientom dostarczanie reklamowanych Towarów zwykłą przesyłką pocztową (za potwierdzeniem nadania).
Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony Spółce w stanie kompletnym i czystym, w oryginalnym opakowaniu lub gdy Klient go nie posiada w opakowaniu zastępczym zapewniającym ochronę towaru przed uszkodzeniem w transporcie.
Zwrot reklamowanego Towaru nastąpi na koszt Spółki, zarówno w przypadku reklamacji uznanej za zasadną (naprawa/wymiana/obniżenie ceny), jak i takiej, co do której Spółka odmówiła jej uznania.

6. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka jest odpowiedzialna za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tejże chwili. Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających Spółkę:
a) uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,
b) uszkodzeń mechanicznych Towaru,
c) uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.
Domniemywa się natomiast, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru.

7. Spółka ustosunkuje się do żądań Klienta zawartych w reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie ze sposobem wskazanym w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków w złożonej reklamacji Spółka zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie w sposób wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

9. Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.


Plik do pobrania:

Formularz reklamacyjny

zamknij
VENEZIA Oganowska Nachiło sp. j. na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Cookies używane są do zapisywania informacji w celach reklamowych i funkcjonalnych (m.in. zapamiętywanie preferencji ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych reklamowych i statystycznych). Każdy użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli się zgadzasz na zapisywanie informacji w cookies kliknij w ZAMKNIJ. Jeśli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat cookies, w tym jak w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej kliknij w polityka cookies.